thố chưng yến

Thố sứ chuyên dùng để chưng yến.

Chất liệu: Sứ nung cao cấp

Đường kính 11cm

Dung tích: 350ml